ABOUT

• • •  OM  • • •


For English - scroll down

 

Er du Forfatter og vil sælge dine bøger globalt? Vi leverer Bogdesign, Forfatter Branding og Bog Succes Strategier der passer til din Bog Genre, på et Globalt Bogmarked. Teknologien bag Print on Demand (POD) Kan få din bog ud i verden. Vi er Konsulenter og Projektledere til din bogs Succes.


Hej mit navn er Katrine, min passion er Grafisk Design der løfter dig og din forretning. Jeg har et stort hjerte for Bøger og Magasiner og jeg elsker at arbejde med holistisk virksomhedsejere, lys arbejdere og forfattere, hvor vi transformerer ønsker og usikkerhed om til projekter med succes.

 

Når vi starter vores samarbejde, følger vi min DESIGNMODEL og laver en tjekliste, der passer til dit projekt. Mit engagement er at levere godt håndværk og et flot design. Jens bliver involveret, hvis opgaven er større og kræver projektledelse på et mere strategisk og teknisk niveau. 

 

Det er vigtigt for os at give dig et overblik over opgaverne, så du ved hvad du selv skal udføre og hvad jeg kan byde ind med, så du får succes med dit projekt. Vi arbejder strategisk ud fra principperne i Projektledelse og avanceret teknisk SEO

 

Min intuition giver mig en klar forståelse af din virksomhed og dine ønsker, og jeg kan hjælpe dig med at optimere hvordan dit budskab når ud til de mennesker, du ønsker at engagere dig med.

 

Book en aftale - så får du min tid i 20 minutter gratis! Så finder vi hurtigt ud af om jeg kan hjælpe dig! vi mødes på Skype / Zoom   BOOK HER


• • •  ABOUT  • • •


Are you a Writer and want to sell your books globally? We design Books, Author Branding and Book Success Strategies to suit your genre in a Global Book Market. The technology behind Print on Demand (POD) can get your book out into the world. We are consultants and Project managers for your Books’ success.


Hi, my name is Katrine, my passion is Graphic Design that elevates you and your business. I have a passion for books and magazines and I love working with holistic business owners, light workers and authors, where we transform desires and uncertainty into successful projects.


When we start our collaboration, we follow my DESIGN MODEL and make a checklist that suits your project. My commitment is to deliver good craftsmanship and a nice design. Jens will get  involved if the task is larger and needs project management, on a more strategic and technical level. 


It is important for me to create an overview of the tasks, for you to know what you want me to do and what you need to do yourself, to succeed with your project.

 

My intuition gives me a clear understanding of your business and your wishes, and I can help you optimize e.g. how you reach out to the people you want to engage with.

 

Book a 20 mins discovery call for free on Skype / Zoom - Setup your appointment - let’s find what you are looking for  BOOK HERE